Υπηρεσίες

Το ιατρείο διαθέτει σύγχρονο και πλήρη εξοπλισμό για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων όπως αναισθητική μηχανή για εισπνευστική αναισθησία, συσκευή συνεχούς χορήγησης ενδοφλέβιας αναισθησίας, αναπνευστήρα θετικής πίεσης, monitor για την παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών, οξύμετρο, αντλίες χορήγησης ενδοφλέβιων υγρών, αναρρόφηση και κλουβιά ανάνηψης και μετεγχειρητικής νοσηλείας.

       

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα (guidelines) και πάντα με μεγάλη φροντίδα και αυξημένο αίσθημα ευθύνης απέναντι στα ζώα και τους ιδιοκτήτες τους.

Το ιατρείο συνεργάζεται με πιστοποιημένα κτηνιατρικά εργαστήρια (και όχι με ανθρώπινα), με πανεπιστημιακά και κτηνιατρικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με κτηνιάτρους άλλων ειδικοτήτων για την πληρέστερη αντιμετώπιση και των πιο απαιτητικών των περιστατικών.

 

Στο κτηνιατρικό μας κέντρο λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΦΘΑΛΟΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Υπέρηχοι VET ULTRASOUND

 

και γίνονται οι ακόλουθες εξετάσεις:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ